Op zaterdag 28 september 2019 zijn wij voornemens een excursie te organiseren langs historische en landschappelijke hoogtepunten van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De kosten van de excursie bedragen 25 euro voor leden en 35 euro voor niet-leden. Deze prijs is inclusief koffie, lunch en thee. Om verzekerd te zijn van een plaatsje in de bus kunt u zich nu alvast opgeven. Dat kan door overmaking van het betreffende bedrag op rekeningnummer NL88RABO0300805268 ten name van de Historische Kring Ubbega onder vermelding van “opgave excursie 28 september”.

Busexcursie 28 september: Hoogtepunten in het Hogeland