Op dinsdag 18 april 2017 organiseert de Historische Kring Ubbega een lezing in het Dorpshuis Artharpe, te Adorp met als onderwerp:

Vroege boeren op de kwelder

door dr Mans Schepers

Drie thema’s zullen hierbij aan de orde komen:

Ten eerste: hoe zag het landschap rond de wierden er uit, hoe is dit ontstaan en kunnen we vaststellen in welke mate mensen in die tijd daar al invloed op uitoefenden.

Ten tweede: hoe was de akkerbouw in het gebied, welke gewassen waren er beschikbaar, en was er sprake van variatie in tijd en ruimte? Wat weten we van de plaatsen van de akkers, de methoden van grondbewerking en bemesting, en vooral: wat weten we niet?

Ten derde een meer ‘holistische’ slotoverweging. Het voorafgaande overziend, wat kunnen we dan zeggen over de rol tussen mens en landschap, en hoe zag een gewone maaltijd in het gebied er eigenlijk uit. Dat laatste is wetenschappelijk deels ‘glad ijs’, maar daarom misschien juist interessant om over na te denken en samen wat discussie over te voeren.

Dr. Mans Schepers is als archeoloog verbonden aan het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie

Plaats: Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 in Adorp.

De toegangsprijs bedraagt 4 euro, inclusief een kopje thee of koffie. Leden hebben gratis toegang.

Aanvang: 20.00 uur

Voor de leden:

Voorafgaand aan de lezing zal de jaarvergadering worden gehouden met de financiƫle verantwoording en het jaarverslag van 2016.

Deze vergadering begint om 19.30 uur

LEZING: VROEGE BOEREN OP DE KWELDER