De lezing van Redmer Alma vindt plaats op 7 mei a.s. in het dorpshuis Artharpe aan de Torenweg 9, 9774PH, te Adorp. De aanvang is 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 4 euro, inclusief een kopje koffie of thee. Leden hebben gratis toegang. Voorafgaand aan de lezing is er om 19.30 een ledenvergadering van de Historische Kring Ubbega.

De Onsta’s: de machtigste familie in Hunsingo

De Onsta’s was rond 1400 zonder twijfel de machtigste familie in Hunsingo. Twee eeuwen later stierf zij uit en tastbare herinneringen van hun prominente positie zijn niet veel overgebleven. Daardoor is de familie Onsta tegenwoordig veel minder bekend dan andere Ommelander adellijke geslachten. Toch is er genoeg interessants te tonen om een indruk van hen te geven in een tijd dat hun borg in Sauwerd het centrum van hun machtspositie in de Ommelanden vormde

Drs Redmer Alma is historicus en werkzaam als archivaris bij het Drents Archief. Hij publiceert o.a. over genealogie, heraldiek en elitegeschiedenis, met name de middeleeuwse geschiedenis van Noord-Nederland.

 

Lezing op 7 mei door Redmer Alma: Het adellijke geslacht Onsta