Documenten Papier

Inleiding:
Het overzicht “Doc.papier” is de weergave van een inventarisatie van het historisch materiaal over/uit Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
Een archiefcommissie , bestaande uit Harm Nomden, Hannes Companjen, Henk Rothe en Margriet Kuipers houdt zich bezig met het opsporen hiervan.
Historisch materiaal kan bestaan uit notulen, jaarverslagen, leden-/bestuurslijsten, affiches, beeldmateriaal en/ of voorwerpen van bestaande of opgeheven verenigingen en van particulieren.
De bedoeling van de inventarislijst is, dat algemeen bekend wordt wat er aan historisch materiaal is en waar het zich bevindt en waar het eventueel geraadpleegd kan worden. De Historische Kring Ubbega wil het bewustzijn van mensen voor historisch materiaal vergroten, zodat er bij bijvoorbeeld het opruimen van een zolder of bij een boedelscheiding minder gauw waardevolle spullen worden weggegooid.
De Historische Kring Ubbega wil het materiaal graag bewaren of digitaal opslaan. U kunt het materiaal ook gewoon thuis houden.

Gebruikersaanwijzingen Krantenknipselarchief

1. Er zijn vier mappen met krantenknipsels: Adorp, Sauwerd, Wetsinge en Ubbega
2. De lijsten zijn niet compleet. U kunt meehelpen de lijsten compleet te maken, door ontbrekende krantenartikelen bij de Archiefcommissie aan te melden. Ik wil ze graag inzien, eventueel kopiƫren, waarna u ze weer terug krijgt. De titels worden met uw initialen in de lijst opgenomen.
3 De overzichten zijn PDF-bestanden, Hierin is zoeken naar trefwoorden mogelijk.
4. De krantenartikelen staan in chronologische volgorde. Jaartal ( 4 cijfers), maand (2 cijfers) en dag ( 2 cijfers).
5. Volgnummers eindigend op 01 t/m 05 zijn niet altijd de data van publicatie. Het kan zijn dat de publicatiedatum niet bekend is of dat een artikel ui een week- of maandblad komt.
6. Als er een datum bij een titel van een artikel staat, geeft dit de datum van de eerste activiteitsdag weer en is verder de nummering van 4 gebruikt.
7. De verschillende kolommen:
….1. volgnummer
….2. publicatiedatum (jjjjmmdd)
….3. initialen eigenaar artikel ( AW6 = Albert Wester + album 6)
….4. naam van de krant waarin het artikel is verschenen
….5. titel van het artikel (eventueel met activiteitsdatum)

Als alle kranten hun archief gedigitaliseerd hebben, kunt u het artikel waarvoor u belangstelling heeft in het archief van de krant opzoeken en kopiƫren.
P.S. Artikelen met reclame voor activiteiten/ bedrijven/ woningen of bedankjes of mededelingen over huwelijksvoltrekkingen en geboortes zijn niet in de lijst opgenomen. Wie voelt zich geroepen?

Inventaris van het Archief Ubbega

Lijst van krantenartikelen

Inhoud archief