Op dinsdag 6 december a.s. organiseert de Historische kring Ubbega een lezing voor leden en andere belangstellenden in dorpshuis Artharpe te Adorp. De historicus Hidde Feenstra zal deze avond spreken over het thema:     
 
                Ubbega in de Tachtigjarige Oorlog                                                                                                                                                                                               
 
 De lezing gaat in op de Opstand tegen het – wettige – gezag van de landsheer van de zeventien Nederlandse gewesten, de Spaanse koning Filips II, en de daarop volgende burgeroorlog. Deze teisterde Noord- en Zuid-Nederland (met onderbrekingen) 80 jaar lang (1568-1648) en is uit de traditionele ‘vaderlandse’ geschiedenis bekend geworden als de ‘Tachtigjarige Oorlog’. Wat betekende die voor Noord-Nederland, speciaal voor de stad Groningen en de Ommelanden? Zij raakten uiteindelijk betrokken bij een zaak die hen aanvankelijk weinig bezighield, op een moment waarop de aloude tegenstellingen tussen Stad en platteland zich verscherpten. Vervolgens ontstond hier een vermenging van beide conflicten, terwijl nu ook het Noorden direct met oorlog en de gevolgen daarvan te maken kreeg. Ten slotte wordt geprobeerd een en ander te illustreren met voorbeelden uit het gebied tussen Groningen en Winsum, in het bijzonder Ubbega.
 
De lezing is voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, inclusief een kopje thee of koffie. Leden hebben gratis toegang.
 
Plaats: Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 in Adorp.
Aanvang: 20.00 uur
6 december lezing door Hidde Feenstra: Ubbega en de Tachtigjarige oorlog