Bij de Historische Kring Ubbega bestaat al langere tijd de wens om de historische informatie te verzamelen welke bij de (oud-)bewoners van Ubbega aanwezig is. Dit kan van alles zijn b.v. boeken, jaarverslagen van verenigingen, maar ook oude foto’s, krantenknipsels. Een systematische catalogus van deze verzameling zal te zijner tijd via deze site beschikbaar komen.
Het archief is niet zozeer een centrale opslag van de gegevens, maar veeleer een inventarisatie van welke gegevens waar zijn opgeslagen.

Vooruit lopend hierop worden hier documenten verzameld welke betrekking hebben op Ubbega.

De inventaris van de Archieven van de Gemeente Adorp 1811-1936 is beschikbaar op het internet; kies hiervoor: Archief Gemeente Adorp, >Gemeenten >Winsum >01.Overheidsarchieven >01.01 Adorp, Gemeentebestuur 1811-1936