Inhoud
De oude gemeente Adorp
Adorp
Borgen
Diversen
Gebouwen
Harssens
Kerken
Landschap
Molens
Routes
Sauwerd
Wetsinge
Ubbega
Wierum/ Dorkwerd

De oude gemeente Adorp

16-11-2010 Reglement Kluften of Gilden 1840
16-11-2010 Noaberschap Dorpsbelangen tussen traditie en vernieuwing
Dit is een artikel uit het tijdschrift Noorderbreedte, 22 – ‘Dorpslandschappen deel 2’ Noorderbreedte is het tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie, de natuur en het milieu in Friesland, Drenthe en Groningen.
16-11-2010 Naoberschap
16-11-2010 Naoberschap 2
18-12-2010 De gemeente Adorp in de storm
Dhr. W. Kamminga te Sauwerd voltooide deze lesbrief voor de leerlingen van de basisschool in februari 2010
09-03-2011 Bladzijden uit Dagboekje Canadezen in Adorp in 1945
Een drietal bladzijden uit genoemd dagboek, waarin de naam Sauwerd voorkomt. Het volledige dagboek is sinds kort in het bezit van het Tresoar (Archief) te Leeuwarden, maar is nog niet voor publicatie vrijgegeven.
01-11-2011 Telefoonnet Adorp 1957
De aansluitingen van de oude gemeente Adorp vormen slechts een klein deel van het telefoonnet Adorp!
Overgenomen uit de Prov. Alm . Prov. Gron 1967
14-11-2011 Reisvereniging Adorp Pagina uit kasboek v/d vereniging. Aanwezig in archief HKU
Overgenomen uit de Prov. Alm . Prov. Gron 1967
24-04-2012 Hoe bevalt de gemeente Adorp? -1- Lezing door mw L. Meilink-Hoedemaker, kleindochter van dokter Laurens Hoedemaker, huisarts in de gemeente Adorp 1904-1906.
18-05-2012 Hoe bevalt de gemeente Adorp? -2- Enkele conclusies en bijzonderheden n.a.v. de Hoedemaker kinderen Voordracht door mw G. Boonstraa-Ludden.
18-05-2012 Hoe bevalt de gemeente Adorp? -3- De gemeente Adorp aan het begin van de 20e eeuw. Voordracht door mw A. Miedema-Sikkens.
24-04-2012 Hoe bevalt de gemeente Adorp? -4- Bevallingen in de gemeente Adorp 1904-1906 verzameld door mw G. Boonstra-Ludden
24-04-2012 Hoe bevalt de gemeente Adorp? -5- Vermeldingen van Laurens-Hoedemaker gevonden in de archieven door K. Bijsterveld

Adorp

14-09-2004 Klinkers op de Scholsterweg +/- 1946
2 feestliederen ter gelegenheid van het gereedkomen van de
Klinkerweg tussen Adorp en Wierum
01-02-2007 Oude krantenknipsel vanaf 1930
Verkorte weergave van een artikel uit het “Populair Letterkundig Wekelijks Bijblad”
van het Nieuwsblad van het Noorden van 5 mei 1934
01-02-2007 Het kerkje te Adorp
Een beschrijving van het kerkgebouw plus toren en een uitwijding
over kerkinventaris, kerkgoederen en de omgeving.
01-02-2007 Het schoolgebouw en de schoolmeesters te Adorp
Kort overzicht van gegevensover de school en de schoolmeesters te Adorp,
gegevens afkomstig uit het Rijksarchief te Groningen. Uit: Contactblad mei 1977
01-02-2007 Een mijlpaal voor Adorp
Citatan uit het verslag van de heer Ferkranus dat hij schreef m.b.t.
de opening van Atharpe in feb 1975
01-11-2007 1837 Aanleg voetpad
Tekening van een gedeelte der Gemeenten Adorp, Noorddijk
& Groningen met aanwijzing der rigting van een stenen voetpad.
01-11-2007 1883 Dubbele wachterswoningwoning inrichten als wachtkamer?
Over het stoppen van de trein te Adorp is nog niet beslist,
het verzoek kan daarom niet worden ingewilligd.
01-11-2007 1884 Eerste aanleg spoorlaan
Besluit van de Gemeenteraad tot het aanleggen van een grindweg naar de Halte te Adorp,
na bijdragen van ingezeten in geld en grond..
01-11-2007 1886 Verlichting spoorlaan
Verzoek van een twintigtal ingezetenen tot het aanleggen van verlichting op de Spoorlaan.,
na bijdragen van ingezeten in geld en grond..
01-11-2007 1905 Kerkepaden rond Adorp
Ingekleurde kaart met in rood aangegeven paden in Ubbega.
01-11-2007 1943 Voetpaden opheffen
De Burgemeester besluit de Groene Munnikelaan of Zijllaan en de Oude Wetsingerlaan opte heffen
Het voetpad van Adorp naar Wetsinge wordt nog gespaard.
01-11-2007 Polder ten NW weg, met molentje
De Kleine Krimpolder in 1894. Deze polder bestaat uit
een vrij smalle strook grond langs het Reitdiep ter hoogte van Adorp.
01-11-2007 1920 Treinen laten stoppen te Adorp
De Staatsspoorwegen melden B&W van Adorp dat het stoppen van de trein
op verzoek, niet kan worden gewijzigd in een stoppen volgens dienstregeling.
06-12-2007 Schoolmeesterrapport van Adorp 1829
Handgeschreven informatie over de situatie in 1829, 10 pg A4

Borgen

02-08-2004 Onderzoek resten voormalige borg Sauwerd
NvhN, 1 pag. A4
13-12-2005 Restauratieplan, De Onstaborg terug als recreatieplan
Restauratieplan, De Onstaborg terug als recreatieplan, 4 pag.
20-12-2005 Orgel (1783) Onstaborgh
1 pag. A4
20-12-2005 Harssens, Onstaborg en Nieuw Onsta in de 17e en 18e eeuw
Uit: “De Ommelander Borgen”, 1909, 7 pag. A5

Diversen

19-12-2005 De Monumentenwet en archeologische monumenten
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek (ROB)
Amersfoort, sep 2000, 8 pag A4
19-12-2005 Koningslaagte, obstakel voor weg
1 knipsel
15-12-2005 Vijf dagen sneeuw
Verslag in Contactblad, feb 1979, 8 pag.
11-08-2004 Walfridusbrug in gebruik genomen
Dv/hN 24-10-2003, knipsel en 3 opnamen van de vorige bruggen
13-12-2005 Een wierde in Humsterland- De opgraving Englum(GR.)
6 pag.
16-09-2004 Route langs spoorlijn 18 dec 2003
Studie ontsluitingsstructuur NW-Groningen, eindrapport.
en Inspraak startnotitie Tracéstudie, dec 2005 , 27 pag.
7-10-2006 Erfgoedplan
Winsum in gesprek over Erfgoedplan, 5 pag.
01-02-2007 Namen
Oude en nieuwe doopnamen, over 150 jaar. 4 pg A4

Gebouwen

28-07-2004 Kosterij
Diverse knipsels
18-10-2008 De ondergang van de kosterij
De Kosterij van Wetsinge door G.Boonstra-Luden, dec 1973, 3 pag. A4

Harssens

02-08-2004 Het geheim van Harssensbosch
3 pagina’s A4
13-12-2005 Harssens luchtfoto
1 luchtfoto
13-12-2005 Harssens
Publicatie van St. tot behoud van
Particulier Historische Buitenplaatsen, mei 2004, 27 pag. A4
13-12-2005 Raab rapport Harssens
Borgterrein Harssens Adorp, Gemeente Winsum
Een archeologisch vooronderzoek. 30 pag A4
13-12-2005 Reconstructie Harssensbosch gestart
Overgenomen uit Golden Raand, 4 pag.
13-12-2005 Reconstructie grachten Harssens
Foto’s, zonder tekst, 17 stuks
19-12-2005 Reconstructie en archeologische vondsten Harssensbosch
6 knipsels, voorjaar 2005
19-12-2005 Harssensbosch heropend
voorjaar 2005, 3 knipsels
19-12-2005 Harssensbosch moet regiopark worden
jan 2005, 1 knipsels
13-12-2005 Een chique feestje van de Heerlijkheid Harssens
2 krantenknipsels van nov 2004 en jan 2005
01-02-2007 Harssens
Beknopte geschienis van Harssens(-bosch), 2 pg A4
04-11-2010 Een Groninger aan het Habsburgse Hof
Publikatie door Harry Brouwer in “Stad & Lande, jaargang 19, nummer 3
link naar de website van de vereniging Stad en Lande: www.stad-lande.nl
09-03-2011 Het kapittel van het Huis van de Heren van Harssens is van mening
dat een zichzelf respec terende heerlijkheid moet beschikken over een canon van de
Heerlijkheidsgeschiede nis. Het is ons dan ook een genoegen U op de vijfde
landdag de canon van de geschiedenis van Harssens te kunnen presenteren.
04-10-2011 Vera amicitia, het Album Amicorum van Menolt Hillebrandes van Harssens
Publikatie door Harry Brouwer in “Stad & Lande, jaargang 20, nummer 3
(link naar de website van de vereniging Stad en Lande: www.stad-lande.nl)

Kerken

19-12-2005 Op zoek naar verleden kerk Wetsinge
knipsel 11-06-1988, 2 pag A4
03-08-2004 Afgraving van oude NH-kerk in Sauwerd
2 pagina’s A4
19-12-2005 Kerk van Adorp
2 pagina’s A4
19-12-2005 Kerk van Harssens
2 pagina’s A4
07-08-2004 Geschiedenis rondom een jubilerend kerkgebouw 1898-1998
43 pagina’s A5
31-03-2006 Informatie over Kerkorgels van Ubbega
8 pagina’s A5

Landschap

13-12-2005 Plan voor aanleg Wierdenpad.
3 knipsels van 30-11-1994, 01-12-1994, 02-12-1994
20-12-2005 Reitdiepgebied
Folder van Het Groninger Landschap

Molens

13-12-2005 “Koningslaagte” krijgt nieuwe jas.
knipsel van 08-12-2004
13-12-2005 Molen Koningslaagte
1 pag. uit Groninger Molenboek, 1981
13-12-2005 Begroting Molen Koningslaagte 1878
1 pag. A4
13-12-2005 Molen Adorp
6 pag. uit Groninger Molenboek, 1981
01-02-2007 Restauratie Aeolus 1980
Uit het Raadsverslag van 21 oktober 1980, 1 pg A4
01-02-2007 Restauratie molen Klein Wetsinge
Dreigende sloop van molen Wetsinge 1981, 1 pg A4

Routes

11-09-2004 Routes
Diverse routes door Ubbega, 12 pag A4
19-12-2005 Wandelroute van Harssensbosch naar Gr.Wetsinge
4 pag A5
15-12-2005 Winsum, Sauwerd en Adorp, een wandeling.
Overgenomen uit Noorderbreedte, 3 pag.
19-12-2005 Route Reitdiepgebied
folder “Het Groninger Landschap”

Sauwerd

27-07-2004 1914-1947 Geschiedenis van Sauwerd
52 pagina’s A4
11-07-2004 De geschiedenis van Sauwerd en omstreken
Dorpshuis “Ubbegaheem”, opening 31 maart 1967, 94 pagina’s A5
09-08-2004 Oranjevereniging PRINS WILLEM ALEXANDER 1946-1996
58 pag. A5
01-08-2004 Land van Sauwerd
15 pagina’s A4
20-12-2005 Schooljubilem in Sauwerd
1 knipsel
01-02-2007 Het oude kerkhof aan het Hoogpad te Sauwerd
3 pg A4
01-02-2007 De grafkelder op het oude kerkhof van Sauwerd
Beschrijving van de grafkelder die J.Jebels in 1894 vond, 3 pg A4
06-12-2007 Schoolmeesterrapport van Sauwerd 1829
Handgeschreven informatie over de situatie in 1829, 6 pg A4

Ubbega

11-09-2004 De Franse Tijd in Ubbega 1795-1815
Ir.J.G. Bakker, 2000.
Uitgave Historische Kring Ubbega nr 1, 76 pag. A5
06-03-2006 Van Harssensbosch naar Groot-Wetsinge
Reina de Lange, 2002. Uitgave Historische Kring Ubbega nr 2, 74 pag. A5
29-09-2004 De koemelkers rondom Groningen
Ir.J.G. Bakker, afstudeerscriptie 1956, 77 pag.
29-09-2004 De koemelker– een verdwenen beroep
“Contactblad”, nov 2005, 7 pag.
29-09-2004 Het verdwenen beroep van koemelker
Dv/hN, 13-12-2004, 1 knipsel
09-08-2004 Ubbega in het jaar 1000
14 pag.
13-12-2005 Afgegraven en weer aangevuld?
Beleidsnotitie prov Groningen, sept 2003. 7 pagina’s A4
20-12-2005 Boerderijen Ubbega
(lucht-)foto’s en/of beschrijvingen van boederijen, 27 pag A4
01-02-2007 Adorp, kleinste gemeente der provincie Groningen
Ommelander Courant 28-10-1971. UIt Contactblad dec 1976 , 4 pag A4
17-03-2008 Boerderijenkaart van Ubbega, omstreeks 1830
Landerijen zijn ingekleurd op bladen van de topografische kaart der Nederlanden, 2 pg A4
17-03-2008 Twee stukken van oude Gem. Adorp ingedeeld bij Groningen, 1969
1 kaart
10-11-2010 Schoolmeesterrapporten:1829
Beantwoording der vragen opgegeven door de Commisschie van Onderwijs in de Provincie
Groningen, door de schoolonderwijzers van het 2de district in die Provincie betrekkelijk de Statisstiek.
21-10-2011 Dijkrechten en Zijlvesten
Pagina’s overgenomen uit Dijkrechten en Zijlvesten door B.W.Siemens
Bijhorende kaarten zijn aanwezig in archief Hist. Kring Ubbega
05-11-2011 Veldnamen
Harrie Vos was de trekker van de werkgroep die de gegevens verzamelde.
08-11-2011 Kadasterkaart 1830 met perceelnummers
Beschrijving van de eigendom zijn aanwezig in archief Hist. Kring Ubbega

Wetsinge

19-12-2005 Jacht op archeologische schatten bij gemaal Tilburg
Dv/hN 2001, 1 knipsel
10-08-2004 Tweede vondst van trechterbekercultuur in Groningen
6 pag. A4, 08-12-2000
02-08-2004 Sluizen in Wetsinge
Reddingspoging sluizen in Wetsinge.Knipsel Nv/hN van 24 aug 1990
14-09-2004 Trechterbekercultuur, tweede vondst in Nederland
1 knipsel en 6 pag uit Infobulletin Winshem, juni 2001
15-12-2005 Wetsingermaar
Overgenomen uit Paleo-Aktueel, 2001. 7 pag.
01-02-2007 Herstel toren Wetsinger kerk
1 pag.A4
01-02-2007 De kosterij van Wetsinge
3 pag.A4
08-12-2007 Boeren en Bunders, dl I: Wetsinge
70 pag.A4
17-08-2008 ‘Archeologische restauratie’ weem Groot Wetsinge
1 knipsel
17-10-2011 Grafstenen uit de voormalige kerk te Wetsinge
14 pag. A5
17-10-2011 Beschrijving van vijf grafstenen uit Wetsinge / Sauwerd
overgenomen uit A. Pathuis Groninger Gedenkwaardigheden / Sauwerd
14-11-2011 Opgraving Wetsinge 1987
Uit Ommelander Courant 02-11-1987
14-11-2011 Wetsinge oude kerk 1936
Uit Populair Letterkunde Wekelijs Bijblad v/h Nieuwsblad v/h Noorden

Wierum/ Dorkwerd

01-02-2007 Gevolgen afbraak kerkje van Wierum 1828
Wel de lasten, niet de lusten 5 pag.A4
06-12-2007 Schoolmeesterrapport van Wierum 1829
Handgeschreven informatie over de situatie in 1829, 6 pg A4
04-01-2012 Op 15 december 1828 is er een publieke aanbesteding gehouden voor het bouwen
van een geheel nieuwe pastorij te Dorkwerd en tevens het afbreken van de kerk
te Wierum en een gedeelte van de pastorij aldaar.