Wierum

De voormalige Weem (pastorie_boerderij)

Wierum krt H.Bierum 1675

Wierum, Kaart van H.Bierum 1675
preceel 35:Schooltje
perceel 34: Weem
perceel 37 ?: Boerderij Onnes

07-11-2007 Op 15 december 1828 is er een publieke aanbesteding gehouden voor het bouwen
van een geheel nieuwe pastorij te Dorkwerd en tevens het afbreken van de kerk
te Wierum en een gedeelte van de pastorij aldaar.
07-11-2007 Verdeling van het kerkhof van Wierum

Voor documenten over Wierum /Dorkwerd zie het Digitale archief

Zie ook “Afgegraven wierden weer herstellen?”

Dorkwerd

Dorkwerd kerk 2

Dorkwerd zw Kerk 1Dorkwerd zw Kerk 2 Restauratie Kerk Dorkwerd/ Gewijzigd