't Witte Hoes

Adorp, ’t Witte Hoes met molen

Rede gehouden door dhr J.G. Bakker in het Witte Hoes te Adorp op 4 september 1987
bij het uitreiken van de provinciale prijs van de bond Heemschut voor de geslaagde restauratie.
Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de bestuurlijke historie van Adorp en van het “Witte Hoes”.

15-02-2007 Rede n.a.v de restauratie van het Witte Hoes.