Informatiepanelen waar ooit de oude kerken van Sauwerd en Wetsinge stonden.

In de vergadering van de raad van de gemeente Winsum van 21 oktober is het voorstel behandeld om informatievoorziening (informatiepanelen) aan te brengen waar in Sauwerd ooit het Hervormde kerkgebouw aan het Hoogpad stond. Eenzelfde voorziening komt er bij de plek waar vroeger in Groot Wetsinge een Hervormd kerkgebouw stond. De oude kerkgebouwfundering op de begraafplaats te Groot-Wetsinge zal qua zichtbaarheid verbeterd worden.
Wat die verbetering van de zichtbaarheid betreft is het de bedoeling:

… De historische bouwfasen zo goed mogelijk herkenbaar te maken;
… Een minimum aan materialen toe te passen;
… Alles wat met de historische bouwfasen te maken heeft zoveel mogelijk uit te voeren in verharding en dan per fase een ander type verharding;
… Historische bouwfasen alleen herkenbaar te doen zijn in het platte vlak (geen driedimensionale elementen als beplanting, bielzen e.d., dit maakt nl. het geheel rommelig en leidt de aandacht van waar het hierbij om gaat, af);
… Schelpen alleen toe te passen voor paden en rondom grafzerken.

Het geheel wordt zo uitgevoerd dat de groenvoorziening daar efficiënt kan worden onderhouden. De informatiepanelen geven door middel van tekst en door middel van kleurillustraties een beeld van de historische ontwikkeling van de wierde en maken de bezoeker duidelijk wat er op het terrein nog te zien is.

Alle kosten zijn geraamd op € 14.750,– (zonder BTW); de informatieborden € 5.750,–, het overige € 9.000,–. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de reserve dorpsuitleg Adorp/Sauwerd, een reserve die gevormd is uit de verkoop van bouwkavels in de bestemmingsplannen De Groenlanden en Adorp Noord.
WJF.

Uit: Contactblad 22-10-2003

Orgels

Van drie kerkorgels in het gebied Ubbega zijn gegevens gevonden in “Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk” uitgegeven door de stichting Groninger Orgelbezit ( getipt door B.Kwerreveld) en van een orgel van de voormalige borg Nieuw Onsta te Wetsinge uit een internet publicatie ( getipt door P.Hardonk).

31-03-2006 Gegevens Kerkorgels

Kerk KleinWetsinge: Pathuis Inventaris KKW

Kerk Klein Wetsinge: Aanwijzing beschermd monument KKW